Alkuperäiskansojen biokulttuuriset elämänperinteet ja oikeudet 

Keskustelutilaisuus maanantaina 18.6.2018 klo 17.00-19.00 Turun kaupunginkirjaston studio-salissa, Linnankatu 2, 20100 Turku.

http://www.turku.fi/tapahtuma/ma-06182018-1700-alkuperaiskansojen-biokulttuuriset-oikeudet-ja-elamanperinteet


Turun kaupunginkirjaston ja Emmaus Aurinkotehdas ry:n järjestämässä tilaisuudessa keskustelemme alkuperäiskansojen kulttuurien ja luonnonympäristöjen yhteyksistä, sekä niihin liittyvistä ympäristö- ja oikeuskysymyksistä.


Tilaisuuden aluksi kuulemme seuraavien keskustelijoiden alustukset, jota seuraa vapaamuotoisempi keskustelupiiri.

Phool Singh (Intialaisen Baiga-heimon edustaja):

Baiga-heimon kestävät elämänperinteet ja oikeuksien merkitys niiden turvaamisessa

Anubhav Shori (Intialaisen Gond-heimon edustaja):

Gond-heimon toteemijärjestelmä

Tikli Loivaranta (Emmaus Aurinkotehdas ry.):

Biokulttuuriset oikeudet turvaamassa kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta


Luennon yhteydessä on esillä Martti Anttilan valokuvia baigojen ja gondien asuinalueilta Keski-Intiasta.

Esillä on myös materiaalia Turun kaupunginkirjaston kokoelmista tilaisuuden teemaan liittyen.

Phool Singh ja Anubhav Shori ovat kiertäneet puhumassa aiheesta myös Helsingissä, Tampereella ja Katajamäen ekoyhteisössä Vilppulassa.

Syksyllä 2017 myös baiga nainen Ujayaro Bai vieraili Turussa ja muualla Suomessa puhumassa baigojen kestävästä metsäelämästä.

Phool Singh baiga alkuperäisheimokansan edustajana ja Anubhav Shori,gond alkuperäiskansan edustaja, vierailevat Suomessa Emmaus Aurinkotehdas ry:n vieraina. He kertovat kansojensa kestävien, mutta uhattujen biokulttuuristen elämänperintöjen tilanteesta ja sen dokumentoinnista. Emmaus Aurinkotehdas ry:n hanke "Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuri adivasien metsäyhteisöissä" tukee adivasien metsäyhteisöjen ja heidän biokulttuuristen elämänperintöjensä oikeuksien dokumentointia ja rekisteröintiä.  

Hanketta tuetaan Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Taustaa:

Alkuperäiskansat ja perinteiset metsäyhteisöt ovat tärkeitä maailman biologisen monimuotoisuuden ja niihin liittyvien kulttuurien suojelijoita. Suuri osa alkuperäiskansoista elää alueilla, joilla luonnon monimuotoisuus on säilynyt parhaiten. Elämällä biodiversiteetin uusiutumisesta alkuperäiskansat kuluttavat kymmeniä kertoja vähemmän fossiilisia polttoaineita henkeä kohden kuin valtakulttuurimme, joka elää syrjäyttämällä luonnon monimuotoisuutta. Intia on yksi maailman kahdestatoista biodiversiteetiltään rikkaimmasta alueesta. Intiassa on yli sata miljoonaa alkuperäiskansojen asukasta, joiden alueilla biodiversiteetti on usein säilynyt parhaiten, adivasi-heimojen elinehtojen metsäyhteyden vuoksi.
 

Biokulttuuriset oikeudet ovat oikeuksia niin kulttuurin kuin elävän ympäristön hyvinvointiin. Termillä ’biokulttuurinen’ viitataan kulttuurin ja biodiversiteetin yhteyteen sekä keskinäiseen riippuvuussuhteeseen. Biokulttuuristen oikeuksien lähestymistavassa keskitytäänkin siis mm. siihen, miten kulttuurien ja muiden elämänmuotojen monimuotoisuus ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. 

’Biokulttuuriset oikeudet’ viittaa yhteisön perinteiseen oikeuteen hoitaa maata, vesiä ja muita yhteisvarantoja – nämä oikeudet tunnustetaan lisääntyvässä määrin kansainvälisessä ympäristölaissa. Ne tunnustavat yhteisön identiteetin, kulttuurin, hallintojärjestelmän, henkisyyden ja elämäntavan sidonnaisuuden yhteisön luonnonympäristöön.

Emmaus Aurinkotehdas ry:n tukemissa hankkeissa vahvistetaan adivasi-yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia ja kapasiteettia metsien kestävään käyttöön ja suojeluun, ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua siihen vaikuttavaan päätöksentekoon. Myös Intian vuonna 2006 voimaan tullut metsäoikeuslaki antaa adivaseille oikeudet elää, viljellä, kerätä pienmetsätuotteita metsissä sekä suojella niitä ja niiden kestävää käyttöä kuten he ovat perinteisesti tehneet. Saadakseen nämä oikeutensa rekisteröidyksi myös lukutaidottomien metsäyhteisöjen on tehtävä oikeusvaateita elinalueistaan. Emmaus Aurinkotehdas ry. on tukenut näiden oikeusvaateiden valmistelua ja biokulttuuristen yhteisöprotokollien tuottamista Intiassa.